PDA

Xem bản đầy đủ : Thông Báo 1. Thông báo về vấn đề Vote Truyện
 2. Thông báo sự cố ngày 12/7
 3. Các bạn Converter hãy cẩn trọng trong thời gian này
 4. Thông báo tuyển Tác Giả đợt 2
 5. Tổng kết năm 2016
 6. Chúc Mừng Năm Mới
 7. Thông báo thay đổi cách hoạt động của Danh Hào
 8. Tuyển admin quản lý fanpage
 9. Thay đổi về chức năng Trích Đoạn của truyện
 10. Thông báo bảo trì ngày 18/07/2017
 11. Nguy hiểm - đừng để bị lừa
 12. Cần các bạn hỗ trợ
 13. Tuyển Designer
 14. Sự cố "Thiên Phạt"
 15. Thử nghiệm: Đăng ký quảng cáo truyện tại Sticky Fanpage
 16. Thử nghiệm: Đăng ký quảng cáo truyện tại vị trí Background
 17. Thông báo tuyển Nông Dân đợt 1
 18. Thông báo về việc cày hộp quà trong app