PDA

Xem bản đầy đủ : Khu Đào Tạo 1. Hướng Dẫn Cách Rút Vàng Cho Anh Em .
 2. Thay đổi cách hoạt động và thu nhập của nhóm Tác Giả
 3. Một số kinh nghiệm nhỏ khi viết truyện - tiểu thuyết
 4. Đại Cương
 5. Luật mới cho truyện đã nhập bảng
 6. Báo danh xét duyệt tác phẩm nhập bảng
 7. Cảm nhận khi viết truyện
 8. Video viết truyện
 9. Các bước nhỏ trở thành tác giả thực thụ
 10. Đại Cương Mộng Giới Thần Chủ
 11. Qidian - Đề Cương Tiêu Chuẩn
 12. Luật Đổi Poster Truyện Như Thế Nào Vậy ?
 13. Từ ngữ
 14. Lý Tế Xuyên kỹ thuật
 15. Phi Hoàng Du Ký
 16. Adumin phần tác giả zô giúp
 17. Nhân vật trong tác phẩm
 18. Cốt truyện
 19. Kết cấu của tác phẩm
 20. Xây dựng đại cương từ ý tưởng và cốt truyện ( Cơ bản)
 21. Cầu xóa truyên
 22. Cấp Bậc Và Sự Thay Đổi Của Nhóm Tác Giả
 23. Xin tên các loại nhẫn thuật !!
 24. LĐ ơi giúp đệ!
 25. Lão Đại cùng BTV xem xét!!!!!!
 26. Báo danh tác phẩm sáng tác vào vip
 27. Một số kinh nghiệm khi viết truyện. By Proscribe
 28. Xin tài liệu các loại ma pháp sư kỹ năng
 29. Event tác giả 30/4 -1/5
 30. Đại Cương Theo TQ
 31. có lẻ ae tác nên đọc
 32. Viết tiểu thuyết như thế nào?
 33. Đăng chương bị mất
 34. Cầu cao nhân chỉ điểm
 35. Cầu các huynh chỉ điểm cho đệ : cách tu luyện của pháp sư a
 36. Ai giúp em với!!!
 37. Cho em hỏi cách thức để truyện vào mục sáng tác.
 38. Tìm truyện
 39. Xin Quyền Quản Lý Lại Truyện Tội Phạm Thiên Tài.
 40. Cầu chỉ điểm các sư huynh sư tỷ.
 41. Xin công pháp
 42. Truyện tự sáng tác