PDA

Xem bản đầy đủ : Mua Bán  1. Độc Bảo đấu giá: Linh Điền
  2. Đấu giá nguyệt phiếu
  3. Nhờ lão đại chuyển giùm linh điền
  4. Độc Bảo đấu giá: Ngày 7/10
  5. Nhờ Lão Đại Chuyển Cái Linh Điền
  6. Độc Bảo đấu giá: Ngày 14/10
  7. Nơi nhận gửi bán của Độc Bảo đấu giá