Diễn đàn: Phiên Ngoại

Tập trung các thể loại truyện khác trừ truyện convert

Danh mục   Bài cuối

  1. Các truyện dịch được sưu tầm trên mạng

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 10
   • Bài viết: 208
 1. Đọc hoài cũng mỏi mắt, chuyển qua nghe thử xem

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 11
  • Bài viết: 56
 2. Nơi tập trung tất cả thể loại ebook truyện

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 29
  • Bài viết: 522