Diễn đàn: Phiên Ngoại

Tập trung các thể loại truyện khác trừ truyện convert

Danh mục   Bài cuối

 1. Các bạn có thể đăng truyện dịch ở đây

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 24
  • Bài viết: 288
  1. Các truyện dịch được sưu tầm trên mạng

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 7
   • Bài viết: 189
 2. Đọc hoài cũng mỏi mắt, chuyển qua nghe thử xem

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 7
  • Bài viết: 51