Diễn đàn: Phiên Ngoại

Tập trung các thể loại truyện khác trừ truyện convert

Danh mục   Bài cuối

 1. Các bạn có thể đăng truyện dịch ở đây

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 52
  • Bài viết: 405
  1. Các truyện dịch được sưu tầm trên mạng

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 15
   • Bài viết: 242
 2. Đọc hoài cũng mỏi mắt, chuyển qua nghe thử xem

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 16
  • Bài viết: 63
 3. Nơi tập trung tất cả thể loại ebook truyện

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 29
  • Bài viết: 825
  1. Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 4
   • Bài viết: 37