Tìm :

Tìm : Tìm mất 1.00 giây.

 1. ༺イà ༒ 乃ảo ༒ んưղջ༻ nộp 20 Tẩy Tủy Đan vào khố...

  ༺イà ༒ 乃ảo ༒ んưղջ༻ nộp 20 Tẩy Tủy Đan vào khố phòng (hiện tại 20) được 2000 điểm cống hiến (1 phút trước)
  GiaBao15 nộp 200 bạc vào ngân quỹ (23 giây trước)
  Chuyển dùm 20v tts vào id 192394
  Thanks
  ...
 2. Điểm cống hiến của bạn: 11636 (838 điểm từ hệ...

  Điểm cống hiến của bạn: 11636 (838 điểm từ hệ thống).
  xét mình ngoại môn
  Thanks
 3. ༺イà ༒ 乃ảo ༒ んưղջ༻ nộp 41.200 bạc vào ngân quỹ (43...

  ༺イà ༒ 乃ảo ༒ んưղջ༻ nộp 41.200 bạc vào ngân quỹ (43 giây trước)
  Chuyển id: 133760
  20kb
  Chuyển id: 94425
  20kb
  Phí 1k2 mời lão uống nước

  Ngân quỹ xuất 20.000 bạc cho ༺イà ༒βùɱ ༒Ćɦíυ༻ (5 giây...
 4. ༺イà ༒ 乃ảo ༒ んưղջ༻ nộp 45 Vẫn Thiết HP vào khố...

  ༺イà ༒ 乃ảo ༒ んưղջ༻ nộp 45 Vẫn Thiết HP vào khố phòng (hiện tại 1525) được 1800 điểm cống hiến (17 giây trước)
  ༺イà ༒ 乃ảo ༒ んưղջ༻ nộp 70 Linh Thạch HP vào khố phòng (hiện tại 281) được 70 điểm cống...
 5. ༺イà ༒ 乃ảo ༒ んưղջ༻ nộp 175 Linh Thạch HP vào khố...

  ༺イà ༒ 乃ảo ༒ んưղջ༻ nộp 175 Linh Thạch HP vào khố phòng (hiện tại 677) được 175 điểm cống hiến (2 phút trước)
  Chuyển vào id http://truyencv.com/member/151802
  Phí ꧁༺ e̫l̫v̫i̫s̫༒a̫n̫h̫༻꧂ nộp 400 bạc...
 6. ꧁༺ e̫l̫v̫i̫s̫༒a̫n̫h̫༻꧂ nộp 23.000 bạc vào ngân...

  ꧁༺ e̫l̫v̫i̫s̫༒a̫n̫h̫༻꧂ nộp 23.000 bạc vào ngân quỹ (16 giây trước)
  Chuyển 22500b
  cho id 106706

  Ngân quỹ xuất 20.000 bạc cho ༺イà ༒ Ҩʉȃ♑ ༻ (1 phút trước)
  Ngân quỹ xuất 2.500 bạc cho ༺イà ༒ Ҩʉȃ♑ ༻...
 7. Mình xin 1 slot Id 13861 Năm mới tết đến Rước...

  Mình xin 1 slot
  Id 13861
  Năm mới tết đến
  Rước hên vào nhà
  Quà cáp bao la ������
  Mọi nhà no đủ
  Tiền bạc đầy hủ
  Happy new year ������������

  ghi sai ID... ?
 8. ꧁༺ e̫l̫v̫i̫s̫༒a̫n̫h̫༻꧂ nộp 26.000 bạc vào ngân...

  ꧁༺ e̫l̫v̫i̫s̫༒a̫n̫h̫༻꧂ nộp 26.000 bạc vào ngân quỹ (49 giây trước)
  Chuyển 25kb vào id 106706
  Phí 1kb

  Ngân quỹ xuất 25.000 bạc cho ༺イà ༒ Ҩʉȃ♑ ༻ (3 giây trước)
 9. ꧁༺ e̫l̫v̫i̫s̫༒a̫n̫h̫༻꧂ nộp 21.000 bạc vào ngân...

  ꧁༺ e̫l̫v̫i̫s̫༒a̫n̫h̫༻꧂ nộp 21.000 bạc vào ngân quỹ (1 phút trước)
  Chuyển 20kb vào id 106706
  Phí 1kb ạ

  Ngân quỹ xuất 20.000 bạc cho ༺イà ༒ Ҩʉȃ♑ ༻ (4 giây trước)
 10. Đánh dấu: Đặt mua tcd của tà quân là 50v Id 138616 Đại...

  Đặt mua tcd của tà quân là 50v
  Id 138616

  Đại Trưởng Lão ༺イà༒んʊɣềղ༻ lấy 50 Trúc Cơ Đan từ bảo khố cho thành viên ꧁༺ e̫l̫v̫i̫s̫༒a̫n̫h̫༻꧂ (trừ 40000 điểm cống hiến) (41 giây trước)
 11. GiaBao15 nộp 5.150 bạc vào ngân quỹ (2 phút...

  GiaBao15 nộp 5.150 bạc vào ngân quỹ (2 phút trước)
  ꧁༺ e̫l̫v̫i̫s̫༒a̫n̫h̫༻꧂ nộp 3.150 bạc vào ngân quỹ (3 phút trước)
  Chuyển 8kb vào
  Id 106706

  Ngân quỹ xuất 8.000 bạc cho ༺イà ༒ Ҩʉȃ♑ ༻ (9 giây...
 12. GiaBao15 nộp 2 Đậu Xanh vào khố phòng (hiện tại...

  GiaBao15 nộp 2 Đậu Xanh vào khố phòng (hiện tại 21) được 2 điểm cống hiến (2 phút trước)
  GiaBao15 nộp 1 Gạo Nếp vào khố phòng (hiện tại 46) được 1 điểm cống hiến (2 phút trước)
  [email protected] nộp 1...
 13. Đánh dấu: Mìn lấy 3v tcd id 138616

  Mìn lấy 3v tcd id 138616
Kết quả 1 đến 13 của 13