Nấu Bánh Mừng Xuân 2018Sự kiện chào mừng Tết cổ truyền trên Tu Tiên Giới TruyenCV diễn ra từ 7/1/2018 đến hết ngày 21/2/2018.
Đối tượng tham gia: Tất cả tu sĩ đang tu luyện trên Tu Tiên Giới...