Lão đại ơi , cho e hỏi rời bang mà ko vào bang khác kiểu j vậy ???( sau nh đêm suy nghĩ , e quyết định làm tán nhân .)