E chi thích chuyện hệ thống hay là sát phạt máu lạnh thoi (chắc nghiện cmnr) nv chính đc buff khỏe chứ như mấy cái chuyện nv đc buff có tẹo chắn.... Có mấy bộ như "thần cấp đại ma đầu " "nghịch...