Đọc truyện cốt ở giải trí thích truyện nào đọc truyện đóa ko thích thì ko đọc và cũng đừng vì một số nhận xét phiến diện mà bỏ lỡ những tác phẩm hay