reset vote dùm e bộ này với http://truyencv.com/sieu-cap-lai-xe/