Chương 160: Tập kết, mạnh nhất manh vật
----o0o----

By: Nhân Tham Dâm Gia Tử Muội Khống