bổ sung thêm là khi em tải ở truyenyy những chương sau khi đã trả = tử linh thạch thì lại không thấy công cụ get được về