Trích dẫn Gửi bởi Lão Đại Xem bài viết
Tông Sư đó đâu có màu mè các kiểu của nhóm Converter đâu
danh hào phải vô cái link cá nhân nó hiện hay là phải ol cb mới hiện lão bự /?