Quyetskypro lụm được Ngọc Giản Truyền Công .sao tên này ko trong top cũng ko kết liễu boss mà vẫn lụm dc thế