Vụ này trước nói nhiều rồi, chắc lão đại không fix đâu. Số exp dư đột phá thất bại thì cũng còn lại đó, nên thế là hợp lí rồi.