Em đăng chương 328 cho Thiên Đạo Hệ Thống hôm nay 13.11.2017 sao bị mất chương vậy ạ?