Giới thiệu

Hắn từ khi sinh ra đã mang trong người một nguồn huyết mạch cao quý vô cùng ** Thị Hoàng Tộc một trong bát tộc mạnh mẽ thời Hỗn Độn,thời điểm hắn được sinh ra tại Hư Thần Tổ ** trụ, thiên địa biến động phong Vân nổi lên