Quay vòng quay may mắn mà cảm giác như vòng quay đen đủi -exp thì nhiều toàn 499 cùng 999 mà tăng thì chả dc bao nhiêu. Event bánh 2018 tăng random 2k đến 5k exp trừ đi số lần mất exp từ vòng quay thì cũng chả dc bao nhiêu có khi còn lỗ.