Đệ đang tìm lại bộ truyện bị lạc mất vì xóa dữ liệu web
Thể loại: tiên hiệp ( luyện khí)
Nội dung: đại loại là Tông sư tọa hóa, truyền thừa nhập vào con chim bay khắp đại lục tìm người kế thừa. Main nhận truyền thừa và ngủ (tiêu hóa), có hôn ước. Sau tỉnh lại thì bị hại rơi vực, sang châu khác... lại bị đuổi giết

Tìm giúp đệ với, web nhiều truyện quá