Ad nhờ xóa dùm bộ truyện Bách Chiến Đế Thần đi, sau khi thông qua bàn bạc thì tớ đã quyết định không tiếp tục bộ này trong khi nó đã bị sai cốt, tớ sẽ đăng lại bộ khác khi có thể.