Tình trạng đăng bài sai nơi quy định, hoặc cùng 1 nội dung đăng nhiều nơi dẫn đến không ai giải quyết rất nhiều, đồng thời những bạn vào sau cũng không thể theo dõi nội dung, dẫn đến rất nhiều topic hỏi đi hỏi lại cùng 1 vấn đề.

Do vậy, để được giúp đỡ giải quyết vấn đề nhanh nhất, các bạn vui lòng đăng bài đúng nơi quy định theo hướng dẫn bên dưới.- Báo lỗi Nạp Đậu: Tại đây.

- Báo lỗi Ứng dụng TruyenCV: Android Tại đây./IOS Tại đây.

- Góp ý trực tiếp với Lão Đại: Tại đây.
- Giải quyết mất Vật phẩm/Công pháp/Bạc: Tại đây.

- Giải quyết về Đột phá, hắc điếm và clone : Tại đây.

- Các vấn đề về Nhiệm Vụ Đường: Tại đây.

- Các vấn đề về Nhân Vật: Tại đây.

Tất cả bài đăng sai nơi quy định sẽ không có người giải quyết cho các bạn, đồng thời bài đăng sẽ bị xóa để làm gọn diễn đàn mà không cần báo trước.