PDA

Xem bản đầy đủ : lão nào cv truyện này cho xin cái linh tiếng trung POKÉMON: THỨC TỈNH THỜI KHẮC .hoanmythegioi
03-01-17, 02:32 PM
đọc đang hay mà hết txt cvt nghỉ cv giờ 3 tháng rồi lão nào coi có txt mới chưa cv tiếp đe không thôi cho xin cái name của truyện pokemon truyện này hay mà.

父 ⎝Sói⎠父ᴳᴼᴰ
03-01-17, 02:44 PM
http://truyencv.com/account/yeu_cau_truyen/ vào đây yêu cầu nhé

hoanmythegioi
03-01-17, 02:46 PM
lão cho hỏi 1 chương khoản bao nhiêu đậu thế

父 ⎝Sói⎠父ᴳᴼᴰ
03-01-17, 02:51 PM
lão cho hỏi 1 chương khoản bao nhiêu đậu thế

có ghi ra đấy như, k đọc à

03-01-18, 09:08 AM
con Tuyết toàn cắm đầu tu luyện , ko thấy đánh đấm gì mấy thì chả phế , giống kiểu học vẹt mà ko có thực hành nên thế