PDA

Xem bản đầy đủ : xin cách load txt và cách sửa lỗi khi cvanhgalamproo
16-01-18, 07:03 PM
cách dơload txt bên trung như nào thế các tiền bố́i. tiểu đệ đang học cv chưa biết nhièu. với lại đệ toàn cóp trực tiếp bên trung sang QT và có lắm lỗi quá như lỗi cách dòng sai hay thêm số vào mà chả hiểu gì cả. sửa tay sót nhiều lắm/cdeu:(/dima/dima/dima

MuvLux
27-01-18, 01:29 AM
cách dơload txt bên trung như nào thế các tiền bố́i. tiểu đệ đang học cv chưa biết nhièu. với lại đệ toàn cóp trực tiếp bên trung sang QT và có lắm lỗi quá như lỗi cách dòng sai hay thêm số vào mà chả hiểu gì cả. sửa tay sót nhiều lắm/cdeu:(/dima/dima/dima

http://forum.truyencv.com/showthread.php?t=2125&highlight=gettext