Đối thoại giữa Hoàng Châu và Lão Đại

3 Tin nhắn khách

  1. Lão Đại sửa giúp mình tên truyện này thành: Tiên Thành Kỷ với nhé. Sáng ra nhanh tay click nhầm giờ không sửa lại được. Cám ơn Lão Đại nhiều!

    Link: http://truyencv.com/chuong-212-menh-troi-kho-trai/
  2. Cảm ơn bạn
  3. Mình là Hoàng Châu bên TTV. Mình thông báo để bạn nhắc một vài bạn bên này, nếu có copy truyện mình Convert và paste ở đây thì nên ghi rõ nguồn và tên người Convert. Đợt tới mình sẽ post song song cả ở đây và bên TTV.
Đang xem tin nhắn khách 1 đến 3 của 3