Đối thoại giữa Túy Vân Tử và [email protected]

2 Tin nhắn khách

  1. Làm Nhiệm Vụ Đường hoặc Cống hiến Vật Phẩm cho Bang.
  2. Cách làm sao để kiếm điểm cống hiến bang hả huynh ? Đệ cống hiến 1 cái Tụ Khí Đang với 2 linh thạnh mà không đc 1 điểm a
Đang xem tin nhắn khách 1 đến 2 của 2