Đối thoại giữa MisDax và nguyenlehoa

2 Tin nhắn khách

  1. Hình như là còn thì phải
  2. Ah cho mình hỏi là bộ Cương Thi còn txt Ko?
Đang xem tin nhắn khách 1 đến 2 của 2