Đối thoại giữa MisDax và huvothoikhong

2 Tin nhắn khách

  1. Kim đậu trị giá 10000 đậu (*10k vnđ), nếu bạn thích CVT nào thì hãy tặng kim đậu cho CVT ấy, CVT sẽ được nhận 9000 đậu, khi đó CVT càng có động lưc boom chương, edit truyện, kiếm ảnh,...
    Đậu hũ thúi là khi bạn thấy CVT đó edit truyện tệ, lâu quá không cập nhật hay cập nhật ít thì ném vào, nó có giá 50 đậu(50 vnđ), CVt không nhận đc gì cả, chỉ hơi thúi mà thôi, nếu nhiều đậu thúi quá sẽ đc lên bảng người thúi nhất web /cuoi
  2. Cho mình hỏi kim đậu và đậu hũ thối có gì khác nhau?
Đang xem tin nhắn khách 1 đến 2 của 2