Tình hình là gần đây mình có viết một bộ truyện, thế nhưng bản thân lại không quen ai thích đọc truyện chữ để nhờ đọc thử giúp cả nên hôm nay mình mạo muội lên đây nhờ mọi người đọc thử giúp ạ. Xin cảm ơn.

Truyện thuộc thể loại đô thị, đồng nhân. Cốt truyện theo kiểu lấy việc nhân vật anime/manga xuyên qua chủ thế giới là chính, nhân vật chính xuyên qua các thế giới khác là phụ. Ước chừng mình cũng sẽ viết không quá 800 chương.

Chủ thế giới dựa trên nguyên bản thế giới thực dựng lên. Truyện mình đã viết được mấy chục chương, đại cương của truyện về cơ bản mình cũng đã dựng. Dưới đây mình xin gửi trước mọi người vài chương đầu.

Link folder: https://drive.google.com/folderview?...ffDVNYjmWBn1bT