Mọi người nên xem bộ phim khoa học tài liệu người ngoài hành tinh thời cổ đại để biết thêm nguồn gốc loài người và các tôn giáo. Nhiều người văn hoá chưa cập nhật thế kỷ 21 nên sợ hãi tôn giáo thì nên xem film để biết. Tại trang phimmoi