mình cần tìm truyện loại cổ hoặc tử bên trung ai biến cách chỉ mình với hỗm giờ mình mò lụi đc có 1 bộ khó tìm quá. cảm ơn mấy ông trước