Tìm truyện
TÌM truyện không nhớ tên truyện chỉ nhớ main có bàn tai vàn là cái tiểu thuyết wed hay diến dàn kiểu vậy đó làm main có thể liên hệ các nhân vật chính kẻ xuyên việt,nhớ là main có rút thưởng võ thuật cùng bàn tay vàng của Hyoudou Issei xích long vương
,có map main đi bạch xà tây du map tìm kẻ xuyên việt kéo nhập bọn thì main gặp bạch tố trinh cùng tiểu thanh main nói 7 anh em hò lô oa là đại thánh cùng thất tiên nữ con với lại ở map bạch xà tây du đó thiên đình coi main là ứng long hậu nhân .
tìm truyện quên tên truyện ai biết bình luận tên dùm thank!