Chuyện là bữa giờ mình xem truyện chém chém giết giết nhiều quá nên cần xem một chút truyện nhẹ nhàng thư giản.

Mọi người có biết bộ nào thuộc thể loại yêu đương, thường ngày, có cả đồng nhân càng tốt thì cho mình xin tên vài bộ, không nhất thiết là phải truyện trên web này, web nào hay link trung cũng được.

Cảm ơn.