Chả là em mới viết truyện thì cũng sương sương 70c rồi, nhưng nay lại dính đến cái vấn đề cảnh giới HỒN/NIỆM
Chứ chưa có cụ thể hợp lí nên là mong mọi người đóng góp giúp đỡ ạ.
Ý niệm như một.
Tâm như chỉ thủy.
Thiên nhân hợp nhất
...
em xin thêm vài cái nữa ạ