Mua tlcp 18k ck/1. Bạc 50k. Ai bán liên hệ 0366655833. Hoặc id 301356. Hoặc bang vô cực ma tông. Xin cảm ơn.