Anh chị tìm kiếm giúp em với
Truyện này nhân vật chính thì chơi game sắm vai các nhân vật khác nhau.
Em chỉ nhớ có chương:là cường giả leo lên mười nghìn mét ạ