Mình sử dụng web đọc bài nhưng vẫn không được tính thời gian hoạt động ! Vậy mình xin hỏi là đọc bằng web ( không phải app) thì không còn được tính thời gian hoạt động nữa hả ?