Đây là 1 độ kiếp kỳ cường giả a, còn trẻ vậy mà đã đến cảnh này, đúng là tuyệt thế yêu nghiệt