Truyện nội dung khá hay và ý nghĩa , tính cách main thì giết giết giết, không nói nhảm với người chết.
http://truyencv.com/vo-dich-kiem-vuc/