Lão đại có thể thêm chức năng kéo sang phải ( sang trang ) để đọc truyện không ạ. Chứ cứ phải kéo màn hình xuống rất khó chịu