Vấn Tình

Tình vốn là chi ? vốn là chi ?
Niềm vui khi đến sầu chia ly
Lo âu thương nhớ bao ngày tháng
Tương tư một người tự Ngọc Thy