- Vũ Trụ Hồng Hoang, Thiên Đạo vô tình, Vĩnh Hằng mờ mịt, chúng sinh mơ hồ. Sinh mệnh tiếp nối Tử vong, tử vong tiếp nối sinh mệnh. Nhân sinh hỏi Vĩnh Hằng là gì.

- Thiên Không Đại Lục. Thiếu niên Trương Phàm một đường quật khởi bước lên Đại đạo Vĩnh Hằng, lật mở vô vàn bí ẩn vũ trụ.

* Vô Tận đại đạo - Ta tìm không phải Vô tận - Ta tìm cũng không phải Vĩnh Hằng - Ta tìm đó là Vô Tận Vĩnh Hằng.

* Truyện tự sáng tác.