đệ mới tải win 10, mà cái phần mềm lấy txt bấm vô nó nháy đen cái rồi mất luôn, còn forum cv thì ko up đc ảnh, ai giúp đệ sửa mấy cái sai này với