Nghe sắp có phần 2 hả m.n
Ai biết khi nào ra không vậy @@ mà phần 2 tên gì ai biết không