táo ơi onl đánh war3 thì vào room thiên kiếm 10 quất twrpg với anh em.