xin phép adm
xin hỏi ace truyencv.com
ai biết hay ai có full truyện
Ta Là Một Tên Trộm.
( Nguyên văn: Yêm thị nhất cá tặc)
《俺是一个贼》
Tác giả: Quan Trào
chia sẻ cho mình với
convert hay dịch đềm được
miễn là full từ quyển 1 trở đi ạ
xin cảm ơn !!!