Trích dẫn Gửi bởi thanhsp2 Xem bài viết
Bài viết của ta: KingAzir123. Truyện: Mạt Thế Vĩnh Hằng

Đọc lại đề bài dự thi