Có đọc giả nói với đệ là không đọc được truyện vip free trên app nữa. Ổng nói lúc trước đọc vẫn bình thường nhưng sáng hôm qua vào lại đọc không được. Lão Đại xem lại giúp đệ với.