Cần tìm truyện pokemon hay, ko yy quá mức. Mình thích thể loại thật mà truyện pokemon toàn dùng thần thú thì coi gì nữa. Kiểu như Pokemon Chi Đình Thụ đọc được nà mà hình như drop rồi.