Mình có text file của Kỳ Thuật Sắc Y . Bạn làm giùm ebook được không ? File 16MB, không biết làm sao đem lên đây! Bạn cho mình hay nha . Cám ơn .